III Ogólnopolska Konferencja DietetykaForum 2015 w Poznaniu

Miniony weekend w dniach 16-17 maja wypełniła obecność dietetyków szkolących się na III Ogólnopolskiej Konferencji DietetykaForum 2015 w Poznaniu. Konferencja miała na celu zdefiniowanie i dyskusję nad nowymi tendencjami w obszarze dietetyki. Wykłady zostały zaczerpnięte z przekrojowych badań naukowych i treści akademickich, które pozwoliły uczestnikom na uzyskanie nowej perspektywy w ich codziennych pracach.

Dwudniowa konferencja oferowała szeroki zakres tematyczny obejmujący aktualne trendy dietetyczne, coraz częstsze zagadnienia związane z cukrzycą oraz nadwagą, a także wprowadzenie do hodowli bakterii probiotycznych. Ponad 70 osób ze 210 prezentujących delegatów miało możliwość rozmawianiu i dyskutowania o różnych tematach. Uczestnicy konferencji mieli również okazję skorzystać z sesji warsztatowych oraz przygotować poster prezentujący swoje badania lub analizy.

Konferencja była jedynym w swoim rodzaju okazją do spotkania się dietetyków i specjalistów z tego obszaru z całej Polski, rozmawiania o ich problemach i dzielenia się doświadczeniem. Przesłanie Ogólnopolskiego Forum Dyskusyjnego Dietetyka jest jedno – podkreślenie potrzeby uaktualnienia profesji i poszanowania jej piastunów.

Trzecia Ogólnopolska Konferencja DietetykaForum 2015 odbyła się 11 listopada w Poznaniu. To ważne wydarzenie miało na celu poruszyć tematykę zdrowego stylu życia oraz jeszcze raz wzmocnić ideę, że zdrowa dieta jest ważnym elementem zdrowego stylu życia.

Konferencję poprowadziły specjalnie wyznaczone osoby, które posiadają doświadczenie i kompetencje niezbędne do piastowania tak ważnego zadania. Tematami, które zostały omówione na tej konferencji, były między innymi problemy dotyczące stosowania diety, statystyki dotyczące stopnia poprawności diety i możliwości optymalizacji jej efektów. Ponadto, prezentowano wyniki badań dotyczących skutecznych sposobów podejmowania działań prewencyjnych wobec chorób cywilizacyjnych.

Jak również omawiano najnowsze trendy żywieniowe wraz z aktualnymi metodami leczenia cukrzycy typu 2. Ostatecznie celem konferencji było dać ludziom przekonanie o sile zdrowego jedzenia i promować produkty i składniki żywieniowe niosące korzyści organizmowi człowieka.

Konferencja stanowi przykład tego, jak ważne jest edukowanie społeczeństwa w tematach dotyczących zdrowego stylu życia oraz zachowania odpowiedniego stylu odżywiania. Ma nadzieję, że tego typu inicjatywy będą się rozpowszechniać poza granicami Polski.

Po raz trzeci, dietetycy z całej Polski spotkali się w Poznaniu na Ogólnopolskiej Konferencji DietetykaForum 2015. Wydarzenie miało miejsce w dniach 1-2 lutego i miało na celu stworzenie platformy wymiany idei i doświadczeń w dziedzinie dietetyki.

Na konferencji uczestniczyli eksperci z dziedziny dietetyki z różnych uniwersytetów oraz instytutów badawczych, którzy omawiali aktualne trendy i szanse w tej branży. Wśród dyskusji znajdowała się argumentacja dotycząca lepszego zarządzania dietą u pacjentów oraz skuteczniejsze programy odchudzania i stylu życia służące poprawie ogólnego stanu zdrowia ludzi.

Uczestnicy mogli także poza jedzeniem skorzystać z atrakcyjnych warsztatów medyczno-społecznych. Organizatorzy postarali się, aby konferencja była również interesująca dla producentów żywności, producentów technologii spożywczych, producentów kosmetyków i sprzedawców farmaceutycznych.

III Ogólnopolska Konferencja DietetykaForum 2015 okazała się sukcesem, a panująca energia w trakcie debat i dyskusji szybko przekonała nas do tego, że jest to niezbędne narzędzie do promowania profesjonalizmu i konserwowania samej diety jako istotnej części ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa.

Możesz również polubić