I Kongres Probiotyczny w Szczecinie

W dniach 7-10 sierpnia 2019 roku odbyła się w Szczecinie pierwsza edycja I Kongresu Probiotycznego, który okazał się być dużym sukcesem. Przez cztery dni Szczecin gościł najwyższej jakości specjalistów z całej Europy, którzy wymieniali się wiedzą na temat stosowania probiotyków w medycynie i farmacji.

Kongres odbywał się pod hasłem „Zdrowie i Środowisko Fukuoka”, a tematem przewodnim było szeroko pojęte zastosowanie probiotyków w odniesieniu do leczenia chorób infekcyjnych, usuwania toksyn z organizmu i poprawy zdrowia bakteryjnego naszych jelit.

Konferencja miała bardzo ambitny program: od bezinwazyjnych leczeń biologicznych aż po najnowsze postępy w badaniach laboratoryjnych i uprażnianiu technologii nanobiotyków. Eksperci prezentowali również nowe techniki edukacyjne, ułatwiające ludziom praktykowanie diety probiotycznej oraz przedstawiali wybrane trendy odnośnie globalizacji produktów biomarkers i bioactive ingredients.

W trakcie trzech dni trwania Kongresu Probiotycznego odnotowano ogromne zainteresowanie ze strony specjalistów oraz prasy branżowej – gdyż poruszano szeroki zakres tematów dotyczących probiotykoterapii, takich jak przykładowo korzyści płynace z tego rodzaju leczenia, potencjał terapeutyczny mikroorganizmuum probioticum oraz moderowane dyskusje dotyczące warunków konkurowalności na rynku europejskim.

Reakcja publiczności na każdego z prelegentów była entuzjastyczna – nasi goście miast pełni mieli głos i czuli, że maja możliwość aktywnego udziału w dyskusji. Zadawane pytania fascynowałe a zarazem skupiały uwage publicznosći na najbardziej interesujacych badaniach prowadzonych wewnatrz branzy probioticum na całym swiecie.

Poza ofertą cyklu prelekcji i warsztatów kongres Probiotyczny oferował takze cykl imprez towarzyszacych miedzy innymi spotkanie branzy fitness abroug natury, omawianie potencjalny problem obstruktiwnego bezucynia dragementoro oraz lunch terenowe elaborujace nad mozeilems samodzielenego obciazenia probioticami podaz srodowisk zewnetrzycu obecnoscu mechandy de toxial substacje sytemu czlowieskiego.

Ogromna popularność Kongresu sprawiła, że już w tym roku planujemy powtórzenie tego eventu! Chcemy starać się o pomoc finansową ze strony Środków Europejskich aby dalej rozbudować temat Probiotykoterapii i innestować w ten obszar nowoczesną technologię i laboratoria mikrobiologiczne do nowoczesnego oswajania.

Pierwszy Kongres Probiotyczny odbył się w Szczecinie, podczas którego eksperci z całej Polski i zagranicy dyskutowali na temat możliwych korzyści jakie daje podawanie probiotyków w żywieniu. Kongres skupił się na różnych aspektach probiotyków, a także ich zastosowaniach w zdrowotności ludzkiej. Na Kongresie Probiotycznym przedstawiono najnowsze badania dotyczące doskonałych składników odżywczych dostarczanych poprzez suplementację probiotykami. Konferencja pozwoliła uczestnikom wzbogacić swoją wiedzę na temat skuteczności i zagrożeń związanych z przyjmowaniem probiotyków.

Kongres zakończył się przedstawieniem osiągnięć, jakie udało się wypracować w ramach badań dotyczących probiotyków i powiązanych produktów żywnościowych. Dyskusja omówiła również główne problemy, które prawdopodobnie będą stanowić trudną przeszkodę w popularyzacji preparatów probiotycznych. Uczestnicy poszerzyli więc swoją perspektywę traktując temat zaradczo i mając na uwadze osoby dbające o swoje zdrowie.

Konferencji towarzyszyło też spotkanie panelistów na temat etyki w obszarze problematyki aptecznej. Wymiana opinii pomiędzy farmakologami, dietetykami i innymi ekspertami medycyny doprowadziła do tworzenia nowatorskich rozwiązań dla potencjalnych problemów, nowych sesji badawczych i prelekcji omawiających najnowsze trendy w żywności funkcjonalnej. Usilnie sformułowano rekomendacje i konsensus biorący pod uwagę bezpieczeństwo stosowania produktów probiotycznych i ich naukowe podstawy.

Możesz również polubić